Програма «Демократія через культуру»

 

Ідея: Головна ідея проекту «Партнерство заради творчого розвитку громади» полягає у сприянні створення на місцевому рівні моделі ефективної, довгострокової та соціально орієнтованої взаємодії між місцевим бізнесом, владою та носіями креативних ідей розвитку творчих громад через запровадження практики багатоканального фінансування творчих ініціатив.


В основу проекту покладено принцип: усі мешканці громади, представники бізнесу, влади та громадських організацій є зацікавленими сторонами (stakeholders) розвитку місцевої культури й поліпшення якості життя.


Мета: Загальною метою пропонованого проекту є створення своєрідного ринку культурних ініціатив, спрямованих на творчий розвиток місцевих громад, що складається з таких компонентів:
- пошук механізмів зацікавленості представників місцевого бізнесу у прийнятті активної та відповідальної участі у розвиткові української громади на прикладі успішних міст Польщі
- залучення до постійного діалогу всіх учасників процесу творчого розвитку українських місцевих громад


Цільові групи: Основними учасниками та цільовими групами проекту виступають представники влади та бізнес сектора двох міст Чернігівської області – Ніжина та Прилук (учасників проекту “Модель 21”) та 3 - 5 відібраних міст Польщі.


Опис проекту:
Проект "Партнерство заради творчого розвитку громади" спрямований на проведення порівняльного дослідження стану розвитку творчих міських громад України й Польщі та вимірювання впливу партнерства між владою, місцевим бізнесом та культурним середовищем на розвиток громади й поліпшення якості життя.
У межах виконання проекту планується здійснити такі види діяльності:


Жовтень-грудень 2006 року:


- підготовка опитувальника для польських міст на предмет наявності прикладів успішного партнерства влади, бізнесу та творчих мешканців заради творчого розвитку місцевої громади
- розсилка та проведення опитування 45 міст Польщі з населенням від 55 до 100 тис. мешканців (у період до 30 жовтня)
- розробка аналітичних форм для порівняльного аналізу стану розвитку культурного сектора та впливу на нього ефективних форм партнерства влади, місцевого бізнесу і громади
- збір інформації за заповнення даних для міст Ніжина і Прилук
- відбір 3-5 міст Польщі за даними отриманих листів-опитувальників ( до 25 листопада)
- поїздка одного представника ЦР “Демкульт” до Польщі для збору детальних даних та проведення інтерв’ю в кількох представників місцевого бізнесу відібраних громад (наприкінці листопаду, термін відрядження – 3-4 дні)
- проведення порівняльного аналізу творчого розвитку 5 (3) польських місцевих громад і 2 українських міст
- опрацювання даних, переклад та публікація інформаційних матеріалів про польський досвід розвитку креативного партнерства, критерії оцінки стану творчого розвитку міської громади, механізми підтримки тощо та опис стану українських громад, висновки експертів, таблиці, графіки.


Лютий-березень 2007 року:


-
підготовка круглого столу “Партнерство заради розвитку» у місті Ніжин
- підготовка ярмарку творчих ідей розвитку громади у рамках круглого столу
- проведення круглого столу “Партнерство заради розвитку» у місті Ніжин за участі представників однієї польської громади (влада, бізнес, культура)
- підготовка звіту та рекомендацій


Очікувані результати:


-
отримати відповіді не менше 5-7 польських міствідібрати 3-5 найуспішніших у розумінні творчого партнерства польських міст
- провести порівняльний аналіз стану розвитку культури в польських і українських містах
- опублікувати спеціальний випуск аналітичного вісника “Діалог” накладом 500 примірників
- провести інформаційну кампанію щодо майбутнього круглого столу та ярмарку творчих ідей у середовищі бізнес-сектора
- ініціювати генерування творчих ідей та розробити формат їхньої презентації на ярмарку
підбити підсумки першого етапу проекту та скласти звіт виконання протягом другої декади грудня 2006 року.Підпишись на розсилку

Загальна підписка
Підписка для ЗМІ

Дякуємо
Помилка при відправці запитання
Ви невірно заповнили поля